วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบไนเตรทในน้ำ (0.5 -50 ppm.)

คุณลักษณะของชุดทดสอบ

  ช่วงที่ใช้ทดสอบ  0.5 -50 พีพีเอ็มไนโตรเจน (มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร)
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 2.5  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ 2-3  นาที
  การนำไปใช้  ใช้ได้กับตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำบ่อ น้ำคลอง น้ำบาดาลกรณีนำไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน
  มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 4.0 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524)  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 45 มิลลิกรัมไนเตรทต่อลิตร
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2521)  ค่ามาตรฐาน 50 มิลลิกรัมไนเตรทต่อลิตร (WHO, 2003)
  มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  5.0 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8, 2537)

ที่มาและผลกระทบของไนเตรทในน้ำ
ไนเตรทเป็นองค์ประกอบหลักของปุ๋ย ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ถ้ามีปริมาณมากในแหล่งน้ำจะทำให้พืชน้ำเจริญเติบโตมากเกินไป และส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำลดลง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us