วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบไซยาไนด์ (0 – 0.2 ppm.)

20100306215759.gif
20100306215759.gif
20100306215809.gif
20100306215820.gif
20100306215831.gif
20100306215841.gif
20100306215851.gif

VISOCOLOR® ECO Cyanide
Colorimetric determination of cyanide

Cyanide ions react with chlorine to form cyanogen chloride, which splits the pyridine ring and forms glutaconedialdehyde. By aldol condensation with barbituric acid a violet polymethine dye is produced.

Data and ordering information
Cat. No.931 022 (931 222)
Typecolorimetric test kit (refill pack)
Range0 .01 .02 .03 .05 .07 .1 .15 .2 mg/l CN
Sufficient for100
Shelf lifeat least 1 year
Sea water suitabilityyes, after dilution (1:4)
Detectable with PF-11yes

Cyanide ions are very toxic because they block the iron of the respiratory enzyme and thus inhibit the oxygen transport. For humans 1 mg cyanide per kg body weight is considered lethal. This test covers free cyanide and cyanide complexes which can be destroyed with chlorine. If interfering substances like heavy metal complexes, thiocyanate, sulphide, dyes or aromatic amines are present, a distillation according to DIN 38 405-D 13–2–2 must precede the cyanide test. For the determination of easily released and total cyanide as well as for the determination of cyanide in stone fruit spirits please contact MACHEREY-NAGEL for special instructions.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us