วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 4, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร

หลักการ
             อาหารบางชนิดที่แม่ค้าได้นำเอาผงเคมีที่ใช้ฟอกขาวมาใช้ในอาหาร เพื่อให้อาหารมีสีขาวดูคุณภาพดีและบางคนได้ใช้ผงเคมีที่ฟอกแห ได้แก่โซเดียมไดไทโอไนต์ หรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์มาฟอกอาหารหลายอย่าง ซึ่งสารฟอกมีอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบนี้ขึ้นเพื่อการตรวจสอบที่แม่นยำและรวดเร็วจำนวนตัวอย่าง              100 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ
ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ ร้อยละ 0.05 มิลลิกรัม

การเก็บรักษา
              เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 2 ปี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us