วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำ (0.5- 60 ppm.)

คุณลักษณะของชุดทดสอบ

  ช่วงที่ใช้ทดสอบ  0.5-6.0 หรือ 1-12 หรือ 5-60  มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 10  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ 20  นาที
  การนำไปใช้  ใช้ได้กับตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำบ่อ น้ำคลอง น้ำบาดาลหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนของแอมโมเนีย กรณีนำไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน
   มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  0.5 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8, 2537)
  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
  ไม่เกิน 1.1 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
(ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8, 2537)

ที่มาและผลกระทบของแอมโมเนียในน้ำ

ด้านนอก

Ammonia-b[1]

ด้านใน

Ammonia-b[2]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us