วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแอมโมเนียมTube Test (0.2 – 8.0 mg/L NH4-N and 0.2 – 10.0 mg/L NH4+)

NANOCOLOR® Ammonium 10

Photometric  determination of Ammonium
DIN method: At a pH value of about 12.6 ammonium ions react with hypochlorite and salicylate in the presence of sodium nitroprussiate as catalyst to form a blue indophenol.
Good reproducibility is obtained for weakly polluted waters. Heavy pollution causes errors, unless a distillation precedes the analysis. Strongly acidic and buffered samples have to be adjusted to pH 9 – 10 for the test using sodium hydroxide solution.

Data and ordering information
REF 985 004
Type tube test 0-04
Range 0.2 – 8.0 mg/L NH4-N
0.2 – 10.0 mg/L NH4+
Sufficient for 20 determinations
Shelf life at least 1 year
Sea water suitability yes 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us