วันพุธ, เมษายน 17, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแอมโมเนียม (0 -3 ppm.)

VISOCOLOR® alpha Ammonium
Colorimetric determination of ammonium
In alkaline medium ammonium ions react with chlorine to form chloramine which in the presence of catalyst forms a blue coloured indophenol with phenols. (Reaction basis according to DIN 38406-E5)

Data and ordering information
REF935 012
Typecolorimetric test kit
Range0 · 0.2 · 0.5 · 1 · 2 · 3 mg/l NH4+
Sufficient for50 determinations
Shelf lifeat least 1.5 years
Sea water suitabilityyes, after dilution 1+9
Detectable with PF-12no

Ammonium ions occur primarily in domestic waste waters, but frequently also in industrial waste waters. In surface and ground waters ammonium ions indicate decomposition of animal or vegetable substances. Control of the ammonium values is therefore important to the water supply.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us