วันเสาร์, กันยายน 30, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแอมโมเนียม (0.05-0.80 mg/l )( 0.04-0.62 mg/l )

114400  Ammonium Test
In wastewater, soils and fertilizers ammonium ions can be detected with Neßler’s reagent as a yellow-brown compound. The test contains the easy to use colour card.

Product information
Method: colorimetric, acc. to Neßler, with colour card and comparator block with long test tubes 0.05 – 0.10 – 0.15 – 0.2 – 0.3 – 0.4 – 0.5 – 0.6 – 0.8 mg/l NH4+ 0.04 – 0.08 – 0.12 – 0.16 – 0.23 – 0.31 – 0.39 – 0.47 – 0.62 mg/l NH4-N Aquaquant®
Packaging Plastic box
Qty/Pk 100 tests
Storage Store at +15°C to +25°C.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us