วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 2, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแอซิดิตี้ (0.0-2.5 meq/100 g)

HI 38084

Total Exchangeable Acidity Test Kit

Product Description:The total exchangeable acidity (TEA) is a measure of the amount of acidic cations (hydrogen, aluminum, iron and manganese) present in soil. It is expressed in milliequivalent per 100 grams (meq/100 g) of soil. The more acidic it is a soil, the lower the soil pH value will be. Soils in humid regions normally accumulate increasing amounts of exchangeable acidity as they get older. Soil acidity may develop toxicity that can damage or kill plants.

The extraction method is the potassium chloride method. The acidic cations are firstly leached from the soil and then titrated with a standard alkali. The reaction endpoint is visually indicated by a color change (from colorless to pink) of the indicator reagent.

Order Information:
HI 38084 test kit comes with 380 g potassium chloride, 20 mL phenolphthalein indicator, 120 mL titrant solution, 12 L demineralized water bottle with filter cap, 1 mm soil sieve, large funnel, 100 paper filter discs, 50 mL plastic test tube with screw cap, 50 mL calibrated plastic vessel, 2 g sample cups (2), 1 g sample cup, plastic pipette, brush and spoon

Specifications
Method           Titration
Range           0.0-2.5 meq/100 g
Smallest Increment           0.1 meq/100 g
Chemical Method           Potassium Chloride
Number of Tests           100
Weight           1027 gไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us