วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแมงกานีส (0.0 – 0.5 ppm.)

20100221143625.gif
20100221143637.gif
20100221143651.gif
20100221143704.gif
20100221143744.gif
20100221143756.gif

VISOCOLOR®HE Manganese Principle:
High sensitivity colorimetry with comparator block and colour comparison disc

• visual evaluation
• environment-friendly, without toxic reagents
• economically priced
• convenient handling
• highest accuracy due to extremely narrow gradation
• highest sensitivity down to 0.002 mg/l due to longer
• measuring tubes
• reagent bottles with clear dosing instructions
• compensation of turbidities and colours
• refill packs available

Colorimetric determination of manganese

In alkaline solution manganese ions react with formaldoxime to form an orange-red complex.
Nickel interferes causing a yellow-green reaction colour.
(Reaction principle analogous to DIN 38406-E2)

Data and ordering information
Cat. No.920 055
Typehigh sensitive test kit
Range0.0 · 0.03 · 0.06 · 0.10 · 0.15 · 0.20 ·
0.25 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/l Mn
Sufficient for100 determinations
Shelf lifeat least 18 months
Sea water suitabilityyes, but depending on the composition of the sea water
Detectable with PF-11no

Natural waters contain manganese in the divalent, soluble form as well as in colloidal tri- and tetravalent states. Valencies are interchanged by oxidation-reduction reactions taking place in the water. The test procedure determines all oxidation states of manganese.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us