วันพุธ, พฤษภาคม 31, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแบคทีเรีย (Bacteria Test Kits)

Bacteria Growth Checkfor Water Quality Testing (481195-30)
Bacteria Growth Check for water quality testing is ideal for spot checks when bacteria presence is suspected. If an area is suspect for bacteria, either dip a test strip into the sample, or, for surfaces, add deionized/distilled water and swab. Insert the test strip back into its package and leave undisturbed for 48 hours at room temperature. Fastidious growth of total micro-organisms is demonstrated by the development of growth colonies on the test strip pad. Match the pad to the closest pattern match to determine an approximate bacteria count. Once a determination has been made, a decision to investigate using more enhanced bacteria testing measures can be more easily made. Bacteria Growth Check is also ideal for classroom lessons and discussions.

Detailed Specifications:

Number of Tests    30 Foil  Packs   Sensitivity Growth detection of festidious micro-organisms at <102, >102, >104, >106, >109 Total Test Time    48 Hours

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us