วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแคลเซียมในน้ำ (4 -145 ppm.)

20100307215255.gif
20100307215306.gif
20100307215316.gif
20100307215330.gif
20100307215349.gif

VISOCOLOR® HE Calcium CA 20 
Titrimetric determination of calcium
Complexometric titration afer precipitation of the magnesium salts.

Data and ordering information
Cat. No.915 010 (915 210)
Typehigh sensitive titration kit (refill pack)
Range1 syringe is sufficient for the determination
of 0.5 – 20 °d or of 0.1 – 3.6 mmol/l Ca2+ (corresponds to 4 – 145 mg/l Ca2+).
Sufficient for200 tests with an average calcium hardness of 10 °d or 1.8 mmol/l Ca2+
Shelf lifeat least 2 years
Sea water suitabilityyes, after dilution 1:5 and addition of 6 drops Ca-1
Detectable with PF-11no

Calcium is widely distributed in nature in rocks and in water. Water containing calcium and magnesium causes problems in industry as well as in households, since during boiling calcium carbonate is precipitated as detrimental boiler scale and since calcium ions inhibit the foaming of soaps.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us