วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแคลเซียมในน้ำ (1drop = 5 ppm.)

20100307221055.gif
20100307221107.gif
20100307221119.gif
20100307221132.gif

VISOCOLOR® ECO Calcium
Titration test kit for determination of calcium
Complexometric titration after precipitation of the magnesium salts. (Reaction principle analougous to APHA 3500-Ca D, DIN 38406-3 E3)

Data and ordering information
Cat. No.931 012
Typetitration test kit
Range1 drop = 5 mg/l Ca2+
Sufficient for100 tests at an average calcium content of 50 mg/l Ca2+
Shelf lifeat least 18 months
Sea water suitabilityyes, after dilution 1:5 and addition of 4 drops Ca-1
Detectable with PF-11no

Calcium is widely distributed in nature in rocks and in water. Water containing calcium and magnesium causes problems in industry as well as in households, since during boiling calcium carbonate is precipitated as detrimental boiler scale and since calcium ions inhibit the foaming of soaps.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us