วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบเหล็กในน้ำ (0.1- 4 ppm.)

คุณลักษณะของชุดทดสอบ

  ช่วงที่ใช้ทดสอบ  0.1-4 พีพีเอ็ม (มิลลิกรัมต่อลิตร)
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 5  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ 10  นาที
  การนำไปใช้  ใช้ในการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของน้ำในแหล่งต่างๆ
  มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524)  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2521)  ยังไม่มีการกำหนด (WHO, 2003)

ที่มาและผลกระทบของเหล็กในน้ำ
เหล็กเป็นโลหะที่พบได้ในธรรมชาติ ทั้งในน้ำธรรมชาติและในดิน  เหล็กที่ละลายอยู่ในแหล่งน้ำมาก ๆ อาจมีสาเหตุจากกากของเสียอุตสาหกรรม เหล็กเป็นส่วนประกอบของเซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกาย มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคกำหนดค่าไว้ตั้งมากอยู่แล้ว จึงไม่มีรายงานการเจ็บป่วยจากการบริโภค น้ำที่มีเหล็กมากเกินไป นอกจากนี้น้ำที่มีโลหะเหล็กปนเปื้อนสูงจะมีกลิ่นและสีแดง ทำให้คนทั่วไปหลีกเลี่ยงการบริโภค ความสีแดงของเหล็กยังสามารถติดตาม ภาชนะที่บรรจุน้ำและท่อน้ำได้ จึงควรตรวจสอบและทำความสะอาดอยู่เสมอ

คู่มือชุดทดสอบ

ด้านนอก

Fe_b[1]

ด้านใน

Fe_b[2]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us