วันอาทิตย์, พฤษภาคม 28, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบเหล็กในน้ำ (0.0 -1.0 ppm.)

VISOCOLOR® ECO Iron
Colorimetric determination of iron
Triazine method: iron(II) ions react with a triazine derivative to form a violet complex. Iron(III) ions are reduced and thus also determined.

Data and ordering information
Cat. No. 931 026 (931 226)
Type colorimetric test kit (refill pack)
Range 0 0.04 0.07 0.10 0.15 0.20 0.30 0.50 1. mg/l Fe
Sufficient for 100 determinations
Shelf life at least 2 years
Sea water suitability yes
Detectable with PF-11 yes

Natural waters as well as waste waters often contain some iron. It can be present as Fe(II) or Fe(III) ions if the pH value of the water is below 3 or if the water is free of oxygen. At higher pH values Fe(III) forms an insoluble oxyhydrate. Frequently the sample is in a transition state with finely dispersed iron oxides. In waste water and natural water containing humic acids iron is often present in the form of a complex salt.

The VISOCOLOR® test kits only determine iron which is present in dissolved form as Fe2+or Fe3+ ions. Iron complexes are not covered unless they are decomposed by oxidation with nitric acid and sulphuric acid.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us