วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบเหล็กในน้ำ (0.0- 0.20 ppm.)

20100221141917.gif
20100221141930.gif
20100221141955.gif
20100221142016.gif
20100221142036.gif
20100221142049.gif

VISOCOLOR® HE Iron 
Principle:High sensitivity colorimetry with comparator block and colour comparison disc• visual evaluation
• environment-friendly, without toxic reagents
• economically priced
• convenient handling
• highest accuracy due to extremely narrow gradation
• highest sensitivity down to 0.002 mg/l due to longer
• measuring tubes
• reagent bottles with clear dosing instructions
• compensation of turbidities and colours
• refill packs available

Colorimetric determination of iron

Triazine method: iron(II) ions react with a triazine derivative to form a violet complex. Iron(III) ions are reduced and thus also determined.

Data and ordering information
Cat. No. 920 040
Type high sensitive test kit
Range 0.0 · 0.01 · 0.02 · 0.03 · 0.04 · 0.05 ·
0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 mg/l Fe
Sufficient for 300 determinations
Shelf life at least 24 months
Sea water suitability no
Detectable with PF-11 no

Natural waters as well as waste waters often contain some iron. It can be present as Fe(II) or Fe(III) ions if the pH value of the water is below 3 or if the water is free of oxygen. At higher pH values Fe(III) forms an insoluble oxyhydrate. Frequently the sample is in a transition state with finely dispersed iron oxides. In waste water and natural water containing humic acids iron is often present in the form of a complex salt. The VISOCOLOR® test kits only determine iron which is present in dissolved form as Fe2+or Fe3+ ions. Iron complexes are not covered unless they are decomposed by oxidation with nitric acid and sulphuric acid.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us