วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบออกซิเจนละลาย (1- 8 ppm.)

คุณลักษณะของชุดทดสอบ

  ช่วงที่ใช้ทดสอบ  1-8  พีพีเอ็ม (มิลลิกรัมต่อลิตร)
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 20  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ 1  นาที
  การนำไปใช้  ใช้ได้กับตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ และน้ำที่ใช้ในการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำ
   มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  2-6 มิลลิกรัมต่อลิตร ขึ้นกับประเภทของแหล่งน้ำ
(ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8, 2537)
ดัชนีเกณฑ์อนุโลมให้ต่ำสุด (mg/l)
  แหล่งน้ำอยู่ในภาวะย่ำแย่  น้อยกว่า 5-6
  ภายใน 1-4 วัน จะทำให้สัตว์น้ำตาย  น้อยกว่า 2
  สำหรับสัตว์น้ำ  ปลาน้ำอุ่น  ปลาน้ำเย็น  ฤดูวางไข่  สิ่งมีชีวิตปากแม่น้ำ ปากอ่าว 5.06.07.05.0

ที่มาและผลกระทบของออกซิเจนละลายในน้ำ
ออกซิเจนละลายเป็นค่าที่บอกถึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ เป็นดัชนีโดยตรงที่บอกคุณภาพของน้ำ เพราะออกซิเจนมีความจำเป็นต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิต

คู่มือชุดทดสอบ

ด้านนอก

DO-b[1]

ด้านใน

DO-b[2]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us