วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 20, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม

หลักการ
              ยีสต์และเชื้อราบางชนิดทำให้อาหารบูดเสีย และทำให้เกิดโรคกับผู้บริโภคที่รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนยีสต์และเชื้อรา ดังนั้นจึงมีการพัฒนาชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสามารถนำไปใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้แผ่นทดสอบยีสต์ รา 3M Pertrifilm Yeast and Mold Count Plate

ประโยชน์ชุดทดสอบ
              ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่มใช้ตรวจสอบว่าอาหารและเครื่องดื่มมีการปนเปื้อนของยีสต์และเชื้อราเกินมาตรฐานหรือไม่

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ
              ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม 5 ตัวอย่าง / ชุด

การเก็บรักษาชุดทดสอบ
              ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่มเก็บรักษาได้นาน 2 เดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us