วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร

หลักการ
              การบริโภคผักผลไม้มักมีคำถามเสมอว่ามียาฆ่าแมลงหรือไม่ ปลอดภัยต่อการรับประทานหรือไม่ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต)ในอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบหายาฆ่าแมลงในอาหารได้ โดยชุดทดสอบนี้สามารถตรวจหา และ ทราบผลได้ภายใน 1 ชั่วโมงจำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ
ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร 30 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ
ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.05 มก./กก.

การเก็บรักษาชุดทดสอบ
               ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร เก็บรักษาที่อุณภูมิ 4 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษา 1 ปี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us