วันเสาร์, กันยายน 30, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบฟอสเฟตในน้ำ (0.025-3 ppm.)

คุณลักษณะของชุดทดสอบ

  ช่วงที่ใช้ทดสอบ  0.025-3  พีพีเอ็มฟอสฟอรัส (มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร)
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 10  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ 1  นาที
  การนำไปใช้  ใช้ในการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำธรรมชาติในแหล่งต่าง ๆ กรณีนำไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน
  มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท   ยังไม่มีการกำหนด
  มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน   ยังไม่มีการกำหนด

ที่มาและผลกระทบของฟอสเฟตในน้ำ
ฟอสเฟตเป็นธาตุที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เช่นเดียวกับไนเตรท ถ้ามีปริมาณมากจะส่งผลต่อระบบสิ่งแวดล้อม ทำให้วัชพืชน้ำเติบโตเร็ว และช่วยในการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินซึ่งหากบริโภคน้ำที่มีสาหร่ายเหล่านี้จะมีผลเสียต่อสุขภาพ ส่วนมากจะมาจากการปล่อยน้ำเสีย น้ำซักล้างลงแหล่งน้ำในแม่น้ำโดยทั่วไปจะมีค่าอยู่ในช่วง 0.01-0.1 พีพีเอ็มฟอสฟอรัส (มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร)

       คู่มือชุดทดสอบ     

ด้านนอก

P-b[1]

ด้านใน

P-b[2]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us