วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบฟลูออไรด์ (0.2-3 ppm.)

 คุณลักษณะของชุดทดสอบ

  ช่วงที่ใช้ทดสอบ  0.2-3 พีพีเอ็ม (มิลลิกรัมต่อลิตร)
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 3  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ 10  นาที
  การนำไปใช้  ใช้ได้กับตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำบ่อ น้ำคลอง น้ำบาดาล กรณีนำไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน
  มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท    เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524)  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2521)  ค่ามาตรฐาน 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (WHO, 2003)

ที่มาและผลกระทบของฟลูออไรด์ในน้ำ
ฟลูออไรด์เป็นธาตุที่มีทั้งผลดีและผลเสียต่อสุขภาพ ถ้ามีปริมาณน้อยในแหล่งน้ำจะช่วยป้องกันอาการฟันผุ

คู่มือชุดทดสอบ

ด้านนอก

F-b[1]

ด้านใน

F-b[2]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us