วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 2, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบปุ๋ยเคมีปลอม

20080620175219.jpg
ชุดทดสอบปุ๋ยเคมี
20100308155501.jpg
ชุดทดสอบปุ๋ยเคมี

ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี

วัตถุประสงค์ 
           ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการเกษตรและมีราคาแพง จึงมีปรากฏการณ์ปุ๋ยเคมีด้อยมาตรฐาน และปุ๋ยปลอมแปลง การวินิจฉัยหรือการตรวจสอบเบื้องต้น แบบง่ายด้วยชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5ช่วยหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงให้ใส่ปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยด้อยมาตรฐาน 

ประโยชน์ 
            ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5 ใช้ตรวจสอบปุ๋ยเคมี ไนโตรเจนในรูปของ ยูเรีย แอมโมเนียม ไนเตรต ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ 

คุณลักษณะ
            ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5 สามารถใช้ตรวจสอบสูตรปุ๋ยเคมีที่มีในท้องตลาดได้หลายชนิด ทั้งปุ๋ยนา และปุ๋ยพืชสวน พืชไร่ ใช้ประกอบในการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี ทำให้ประเมินได้ว่าปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยด้อยมาตรฐานหรือปุ๋ยปลอม ใช้ตรวจสอบได้ 10 ครั้ง 

อายุ และการเก็บรักษา
           เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 1 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us