วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

หลักการ               
              ไอโอดีนเป็นสารที่มีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง ในเกลือบริโภคควรมีไอโอดีนไม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม ปัจจุบันยังพบว่าเกลือบริโภคมีปริมาณไอโอดีนต่ำ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบนี้ ให้สามารถ ตรวจสอบได้ผลรวดเร็ว และ แม่นยำสูง 

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ  
            ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค 60 ตัวอย่าง / ชุด  

ความไวชุดทดสอบ    
             ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ระดับต่ำสุดที่ตรวจสอบได้ คือ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

การเก็บรักษาชุดทดสอบ           
             ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 2 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us