วันพุธ, เมษายน 17, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

หลักการ
              การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร ปริมาณบักเตรีที่ปนเปื้อนในอาหารสามารถบ่งชี้คุณภาพของอาหารได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2522), 265 (พ.ศ. 2545) ฯลฯ กำหนดปริมาณบักเตรีในอาหาร แต่ปัจจุบันยังตรวจพบปริมาณบักเตรีในอาหารเกินมาตรฐาน จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบปริมาณบักเตรีในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบปริมาณบักเตรีในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง  

ประโยชน์ของชุดทดสอบ
              ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหารใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า อาหารมีการปนเปื้อนของบักเตรีเกินมาตรฐานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

ขนาดตัวอย่างชุดทดสอบ
ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร 12 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ
ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร จำนวนเชื้อบักเตรีต่ำที่สุดที่ตรวจได้ 10 โคโลนี หรือ 10 ตัว ต่ออาหาร 1 กรัม

การเก็บรักษาชุดทดสอบ
               ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 3 เดือน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us