วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบปริมาณกรดน้ำส้มในน้ำส้มสายชู

หลักการ 
           การบริโภคน้ำส้มสายชูที่มีปริมาณกรดน้ำส้มสูงเกินมาตรฐานกำหนด จะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับน้ำสัมสายชูที่มีปริมาณกรดน้ำส้มต่ำกว่ามาตรฐานจัดเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยควรมีปริมาณกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่า 4 กรัมต่อ 100 มิลลิกรัม (4%) และ น้ำส้มสายชูเทียมต้องมีปริมาณอยู่ระหว่าง 4-7 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร (4-7%) ดังนั้นจึงมีการพัฒนาชุดทดสอบทีตรวจสอบปริมาณได้อย่างรวดเร็ว และ มีความแม่นยำสูง  

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ
              ชุดทดสอบปริมาณกรดน้ำส้มในน้ำส้มสายชู 30 ตัวอย่าง/ ชุด 

ความไวของชุดทดสอบ
              ชุดทดสอบปริมาณกรดน้ำส้มในน้ำส้มสายชู ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.4 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร

การเก็บรักษาชุดทดสอบ           
ชุดทดสอบปริมาณกรดน้ำส้มในน้ำส้มสายชูเก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 1 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us