วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ 6 in1 (อัลคาลินิตี้,คาร์บอนไดออกไซด์,Do,ความกระด้าง,pH,ความเค็ม)

HI 3823
Combination Test Kit for Aquaculture

HI 3823 provides you with the most important test parameters for aquaculture applications: alkalinity, carbon dioxide, dissolved oxygen, hardness, pH and salinity.

Each of these parameters plays a critical role in the delicate balance of the aquatic environment: alkalinity acts as a stabilizer for pH; carbon dioxide must be monitored because of its toxic effects on fish (every species can tolerate different levels of CO2); oxygen levels affect fish respiration and incorrect concentrations can slow down their growth rate; hardness is monitored because it diminishes the toxicity level of ammonia; pH also is measured to determine the toxicity level of the water; salinity is important because of its relation to dissolved oxygen.

Order Information:
HI 3823 is supplied with all the reagents necessary to perform over 100 tests for each parameter, and relies on our popular pH electronic test, pHep, for pH measurements. The kit includes a hard carrying case, ideal for testing in the field.

Specifications

Dimensions 440 x 330 x 100 mm (17.3 x 13.0 x 3.9″)
Weight 2.3 kg (5.1 lb.)

Multi Parameter Chemical Test Kit Specifications

ParameterRangeMethodSmallest IncrementChemical MethodNumber Of Test
Alkalinity0-100 mg/L
0-300 mg/L
Titration1 mg/L
3 mg/L
Phenolphthalein/Bromphenol blueapprox. 110
Carbon Dioxide0.0-10.0 mg/L
0.0-50.0 mg/L
0-100 mg/L
Titration0.1 mg/L
0.5 mg/L
1 mg/L
Phenolphthaleinapprox. 110
Hardness0.0-30.0 mg/L
0-300 mg/L
Titration0.3 mg/L
3 mg/L
EDTAapprox. 100
Oxygen, Dissolved0.0-10.0 mg/LTitration0.1 mg/LModified Winklerapprox. 110
pH0.0-14.0 pHElectronic pH Tester0.1 pHN/Alife of meter
Salinity0-40 g/kgTitration0.4 g/kgMercuric Nitrateapprox. 110
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us