วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบน้ำนมและชุดทดสอบในฟาร์มโค

รวมชุดทดสอบสารปนเปื้อนในน้ำนม เช่น ยาปฏิชีวนะตกค้าง สารพิษจากเชื้อรา สารเคมีตกค้าง ยาฆ่าแมลง การปลอมปนในน้ำนม ชุดตรวจการตั้งครรภ์ ชุดทดสอบฮอร์โมน ชุดทดสอบสารอาหาร และชุดตรวจโรคต่างๆในฟาร์มโคเนื้อและโคนม ทั้งแบบ Rapid test kit , Elisa kit และ RT PCR kit รวมถึงเครื่องมือและเครื่องอ่านที่ต้องใช้ในการทดสอบ

ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม (Antibiotic Residue Test Kit)

ชุดทดสอบน้ำนมอย่างรวดเร็วแบบ 5in1 (5in1 Rapid Test Kit)

100051 Tetra, cefalexin, beta, melamine, aflatoxin M1, TCBMA 5in1 rapid test kit
100052 Meloxicam, Trimethoprim, Sulfonamides, Thiamphenicol, Florfenicol, MTSTF 5in1 rapid test kit
100053 Bacitracin, Levofloxacin, Trimethoprim,Pirlimycin, Lincomycin, BLTPL 5in1 rapid test kit
100056 Ceftiofur, Cefalexin, Beta-lactams, Tetracyclines, Sulfonamides, CCBTS 5in1 rapid test kit

ชุดทดสอบน้ำนมแบบ 2in1 (2in1 Combo test dairy milk test kits)

100002 BT Combo Test Kit
100002 Beta-Lactams+Tetracyclines, BT Combo Test Kit
100021 Beta-Lactams+Cefalexin, BCex Combo Test
100023 Macrolides ( Tilmicosin & Tylosin) Combo Rapid Test Kit

ชุดทดสอบน้ำนมแบบ 3in1 (3in1 TriTest dairy milk test kits)

100015 Beta lactams, tetracyclines, sulfa drugs, BTS 3in1 TriTest S
100016 Beta/Tetra/AflaM1 BTM1 3-in-1 TriTest Test
100017 Beta/Tetra/Macrolides, BTM 3-in-1 TriTest
100019 Beta, tetra, cefalexin, BTCex 3in1 rapid test kit
100020 Lincomycin/Quinolones/Tylosin, LQT 3in1 TriTest
100069 Tylosin, Tilmicosin, Erythromycin, Lincomycin, MEL 3in1 TriTest Test Kit

ชุดทดสอบน้ำนมแบบ 4in1 (4in1 QuaTest dairy milk test kits)

100018 Beta lactams, tetracyclines, chloramphenicol, streptomycin, BTCS 4in1 QuaTest
100024 Quino/Macro/Linco/Erythro, QMLE 4-in-1 QuaTest
100025 QuaTest Aminoglycosides Genta/Neo/Kana/Strep 4in1 Amino 4in1
100029 QuaTest BTSQ Beta,tetra,sulfa & quinolones 4in1 Rapid Test Kit
E4701 Nitrofurans Metabolite AOZ/AMOZ/AHD/SEM 4-in-1 QuaTest

ชุดทดสอบน้ำนมแบบ single test (Single Test dairy milk test kits)

100001 Beta Lactams Rapid Test Kit
100003 Beta-Lactamase Rapid Test Kit
100004 Aflatoxin M1 Rapid Test Kit
100005 Lincomycin Rapid Test Kit
100006 Tetracyclines Rapid Test Kit (High sensitivity)
100007 Tetracyclines Rapid Test Kit
100008 Sulfonamides Rapid Test Kit
100009 Fluoroquinolones Rapid Test Kit
100010 Neomycin Rapid Test Kit
100011 Gentamicin Rapid Test Kit
100012 Streptomycin Rapid Test Kit
100013 Tylosin Rapid Test Kit
100014 Chloramphenicol Rapid Test Kit
100026 Colistin Rapid Test Kit
100027 Meloxicam Rapid Test Kit
100028 Flunixin Meglumine Rapid Test Kit
100030 Benzoic Acid Rapid Test Kit
100031 Spiramycin Rapid Test Kit
100042 Nonylphenol ethoxylates, NPE Rapid Test Kit
100044 Dexamethasone Rapid Test Kit
100045 Avermectin Rapid Test Kit
100046 Bacitracin Rapid Test Kit
100047 Progesterone Rapid Test Kit
100055 Estradiol Rapid Test Kit
100058 Estriol Rapid Test Kit
100062 Olaquindox Rapid Test Kit
100064 Metamizole Rapid Test Kit
100065 Erythromycin Rapid Test Kit
100066 Pirlimycin Rapid Test Kit
100067 Betamethasone Rapid Test Kit
100068 Bisphenol A Rapid Test Kit
100121 Cefalexin Rapid Test Kit
101305 Natamycin Rapid Test Kit
110001 Cefalosporins Rapid Test Kit
300001 Albendazole Rapid Test Kit
400002 Melamine Rapid Test Kit
400003 Cow milk test kit – to detect bovine milk from sheep/goat milk
400004 Zearalanol Rapid Test Kit
400005 Cow Milk ketone rapid test kit
410003 Camel milk fraud test kit – bovine milk from camel milk
420003 Camel milk fraud test kit – bovine & goat milk from camel milk
700001 Lead ions rapid test kit
N001 Pesticide Carbendazim Rapid Test Kit
N002 Pesticide Paraquat Rapid Test Kit
N003 Chlorothalonil Rapid Test Kit
N004 Pesticide Acetamiprid Rapid Test Kit
N005 Pesticide Imidacloprid Rapid Test Kit
N006 Cyromazine Rapid Test Kit
N007 Carbaryl Rapid Test Kit
N008 Thiamethoxam Rapid Test Kit
N009 Triadimefon Rapid Test Kit
N010 Carbofuran Rapid Test Kit
N013 Fipronil Rapid Test Kit
N014 Triadimenol Rapid Test Kit
T001 Nitrate Rapid Test Strip
T002 Nitrite Rapid Test Strip
T003 Peroxide Rapid Test Strip
T004 Alkaline Phosphatase ALP Rapid Test Strip

ชุดทดสอบน้ำนมแบบ Elisa (ELISA Kits)

E6001 Bovine lactoferrin ELISA kit
E6002 Aflatoxin M1 ELISA Kit
E6003 Chloramphenicol ELISA Kit
E6004 Quinolones ELISA Kit
E6005 Benzoic Acid ELISA Kit for food and feed
E6006 Melamine ELISA Kit
E6007 Florfenicol ELISA Kit
E6008 Nonylphenol ethoxylates, NPE ELISA Kit
E6009 Avermectin ELISA Kit
E6010 Dibutyl phthalate DBP ELISA Kit
E6011 Natamycin ELISA Kit
E6012 Bovine lgG ELISA Kit
E6201 Penicillin ELISA Kit
E6202 Amoxicillin ELISA Kit
E6203 Sulfonamides ELISA Kit
E6204 Streptomycin ELISA Kit

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงและสารเคมีตกค้างในน้ำนม (Pesticides residue test kits)

 • Paraquat Rapid Test Kit
 • Imidacloprid Rapid Test Kit
 • Carbendazim Rapid Test Kit
 • Cyromazine Rapid Test Kit
 • Acetamiprid Rapid Test Kit
 • Carbaryl Rapid Test Kit
 • Thiamethoxam Rapid Test Kit
 • Carbofuran Rapid Test Kit
 • Chlorothalonil Rapid Test Kit
 • Triadimefon Rapid Test Kit
 • Triadimenol Rapid Test Kit
 • Fipronil Rapid Test Kit

ชุดทดสอบฮอร์โมนในน้ำนม (Hormones Rapid Test Kit)

 • Progesterone Rapid Test Kit
 • Estradiol Rapid Test Kit
 • Estriol Rapid Test Kit
 • Zearalanol Rapid Test Kit

ชุดทดสอบน้ำนมอื่นๆ (Other Milk Test Kits)

 • Nitrite Rapid Test Strip
 • Nitrate Rapid Test Strip
 • Peroxide Rapid Test Strip
 • Alkaline Phosphatase ALP Rapid Test Strip
 • Natamycin ELISA Kit
 • Natamycin Rapid Test Kit

ชุดทดสอบสารพิษจากเชื้อราและสารเคมีอื่นๆในน้ำนม (Mycotoxins and other chemicals test kits)

 • Aflatoxin M1 rapid test kit
 • Aflatoxin B1 rapid test kit
 • Aflatoxin M1 ELISA Kit
 • Nonylphenol ethoxylates, NPE ELISA Kit
 • Nonylphenol ethoxylates, NPE Rapid Test Kit
 • Benzoic Acid Rapid Test Kit
 • Benzoic Acid ELISA Kit

ชุดทดสอบการปลอมปนในน้ำนม (Milk fraud test kits)

 • Bovine Milk from sheep/goat milk Rapid Test
 • Camel milk test kit, to detect cow milk fraud in camel milk
 • Camel milk test kit II, to detect cow & goat milk fraud in camel milk
 • Melamine rapid test kit
 • Melamine ELISA Kit
 • Beta-Lactamase rapid test kit

ชุดทดสอบสารอาหารในน้ำนม (Nutrients rapid test kits)

 • Bovine Lactoferrin ELISA Kit
 • Bovine lgG ELISA Kit
 • Biotin, vitamin B7 Rapid Test Kit
 • Folic acid, vitamin B9 Rapid Test Kit
 • Vitamin B12 Rapid Test Kit

ชุดทดสอบโรคในฟาร์มโค (Cattle Disease Test)

 • Bovine viral diarrhea Virus Antibody BVDV Ab Rapid Test Kit
 • Bovine viral diarrhea, BVDV P80 Ab ELISA Kit
 • Foot-and-mouth Disease Serotype A antibody, FMD A Ab ELISA Kit
 • Foot-and-mouth Disease Serotype O antibody, FMD O Ab ELISA Kit
 • Foot-and-mouth Disease Serotype Asia I antibody, FMD AsI Ab ELISA Kit
 • Foot-and-Mouth Disease nonstructural protein, FMD NSP 3ABC antibody ELISA Kit
 • Brucella Antibody Rapid Test Kit
 • Brucella Antibody ELISA Kit
 • Brucella Real-time PCR Kit
 • Bovine Lumpy Skin Disease Virus Real-time PCR Kit
 • Bovine Infectious Rhinotracheitis Virus, IBRV Real-time qPCR Kit
 • Mycobacterium bovis, M. Bovies Real-time qPCR Kit
 • Contagious Bovine Pleuropneumonia, Mycoplasma mycoides subsp Real-time qPCR Kit

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ในโค (Pregnancy rapid test)

Bovine Pregnancy Rapid Test Kit, cow pregnancy test kit

เครื่องมือและเครื่องอ่าน (Instrument and reader)

 • Mini Incubator / Heating block, dry bath
 • NBReader Q3 for Rapid Tests
 • NBReader Q3 Mini Reader
 • NBReader Fast 2
 • Mini pipet (fixed volume micropipette, 200ul)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us