วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบซัลไฟต์ (0.0 -20.0 ppm.,0 -200 ppm.)

HI 3822
Sulfite – Range (0.0-20.0 mg/L) (0-200 mg/L)

Sulfite is rarely found in natural waters because it oxidizes quickly to sulfate.

However, sulfite is commonly used in industry, in particular, in the food sector for its preservative properties. Sulfite is also utilized in water heating systems as an oxygen scavenger. High concentrations of sulfite however lowers the pH of a solution, hence facilitating corrosion.

Sulfite is also monitored in environmental analysis as it is toxic to aquatic life. Its ability to eliminate oxygen from water disrupts the ecologic equilibrium of rivers, ponds and lakes.

Specifications

Method Titration
Range 0.0-20.0 mg/L
0-200 mg/L
Smallest Increment 0.2 mg/L
2 mg/L
Chemical Method Iodometric
Number of Tests approx. 110
Weight 910 g
Method Titration
Range 0.0-20.0 mg/L
0-200 mg/L
Smallest Increment 0.2 mg/L
2 mg/L
Chemical Method Iodometric
Number of Tests approx. 110
Weight 910 g

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us