วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร

หลักการ
              สารในกลุ่มซัลไฟต์ที่นิยมใช้กันคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โซเดียมซัลไฟต์ โซเดี่ยมไบซัลไฟต์ และโซเดี่ยมเมตาไบซัลไฟต์ มีการนำมาใช้ในอาหารเพื่อฟอกสีอาหารให้ขาวและยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์ ราและแบคทีเรีย ทำให้เก็บรักษาอาหารได้นาน ไม่เน่าเสียเร็ว กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ได้ในอาหารบางชนิดเท่านั้น แต่ก็ยังมีการนำสารกลุ่มซัลไฟต์มาใช้ในอาหารชนิดต่างๆจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการพัฒนาชุดทดสอบสารซัลไฟต์ในอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบสารซัลไฟต์ในอาหารนอกห้องปฏิบัติ ทราบผลได้รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง

ประโยชน์ของชุดทดสอบ
              ชุดทดสอบนี้สามารถตรวจการเจือปนของสารซัลไฟต์ในอาหารชนิดต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

จำนวนตัวอย่าง
             50 ตัวอย่าง

ความไวชุดทดสอบ
             ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (พีพีเอ็ม) ของโซเดียมซัลไฟต์ (ซัลไฟต์อิสระ)

การเก็บรักษา
             เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 1 ปีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us