วันพุธ, เมษายน 17, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบซัลไฟด์ในน้ำ (50 -1,000 ppb.)

คุณลักษณะของชุดทดสอบ

  ช่วงที่ใช้ทดสอบ  50-1,000 พีพีบี(ไมโครกรัมต่อลิตร)
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง 20  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ 10  นาที
  การนำไปใช้  ใช้ในการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำธรรมชาติในแหล่งต่าง ๆ และน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท   ยังไม่มีการกำหนด
  มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน   ยังไม่มีการกำหนด

ที่มาและผลกระทบของซัลไฟด์ในน้ำ

 ไฮโดรเจนซัลไฟด์  เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเน่าเสียของน้ำ มีกลิ่นเหม็น ควันแก๊สไข่เน่า  เกิดจากการย่อยสลายของแบคทีเรีย และการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์  มีผลเสียต่อสุขภาพเพราะทำให้เกิดอาการระคายเคืองและคลื่นไส้ เราจะได้กลิ่น เมื่อมีความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ ตั้งแต่ 0.05-0.1 พีพีเอ็ม ขึ้นไป 

คู่มือชุดทดสอบ

ด้านนอก

S-b[1]

ด้านใน

S-b[2]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us