วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร

หลักการ             
               น้ำมันปรุงอาหารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างนำมาทอดอาหารหรือเก็บรักษาในสภาวะที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเกิดปฏิกิริยาย่อยสลายที่เป็นผลมาจากการใช้อุณภูมิสูง มีน้ำ กรด เอนไซม์หรือจุลินทรีย์เจือปน ทำให้เกิดกรดไขมันอิสระและกลัยเซอรอล ซึ่งจะมีผลทำให้น้ำมันปรุงอาหารมีสี กลิ่นรส และความหนืดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นจึงมีการพัฒนาชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าของกรดน้ำมันปรุงอาหารในระดับปริมาณน้อยกว่าหรือมากกว่า 0.6,1.0 และ 4.0 มิลลิกรัมโปตัสเซียม ไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กรัม 

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ
              ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร15 ตัวอย่าง / ชุด

ความไวของชุดทดสอบ
               ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.2 มิลลิกรัมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กรัม 

การเก็บรักษาชุดทดสอบ
               ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 1 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us