วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร

หลักการ
             น้ำมันปรุงอาหารเมื่อนำมาทอดอาหารหรือเก็บรักษาไว้นานและอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น สัมผัสอากาศ ความร้อนและแสง จะเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพ คุณค่าทางอาหารลดลงและเป็นพิษต่อร่างกาย โดยเฉพาะน้ำมันพืชที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง จะทำให้เกิดสารต่าง ๆ ขึ้นเช่น อัลดีไฮด์ คีโตน แอลกอฮอล์ กรด เพอร์ออกไซด์ และ สารโพลิเมือร์ซึ่งจะทำให้น้ำมันเกิดการหืน จึงได้เกิดการพัฒนาชุดทดสอบนี้ขึ้น โดยสามารถตรวจสอบค่าเพอร์ออกไซด์ของน้ำมันปรุงอาหารในระดับปริมาณน้อยกว่า 5 ระหว่าง 5-10 และมากกว่า 10 มิลลิกรัมสมมูลย์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม

จำนวนุตัวอย่างชุดทดสอบ
              ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร15 ตัวอย่าง / ชุด

ความไวของชุดทดสอบ
              ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหารระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.5 มิลลิกรัมสมมูลย์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม 

การเก็บรักษาชุดทดสอบ
               ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหารเก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 6 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us