วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

รู้จัก Swab test

       Swab test คือ การทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ โดยการใช้ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ หรืออาหารเลี้ยงเชื้ออื่นๆ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหาร เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร มือพนักงาน เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่าวัสดุอุปกรณ์มีการดูแลที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และบุคลากรไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

ข้อมูลเบื้องต้นของชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ
      ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ คิดค้นและพัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นชุดทดสอบสำหรับนำไปใช้ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือของผู้สัมผัสอาหารนอกห้องปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางเดินอาหาร หรือโรคอาหารเป็นพิษ เช่น ท้องร่วง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้ หรือปวดศีรษะ เป็นต้น ชุดทดสอบนี้ตรวจหาตะกอนดำในน้ำยาทดสอบซึ่งเป็น กลุ่มแบคทีเรียที่บ่งชี้สุขลักษณะของอาหาร

ประกอบไปด้วย

 • น้ำยาทดสอบ 20 ขวด
 • ไม้ปลายพันสำลีปราศจากเชื้อ 20 ซอง
 • สำลีชุบแอลกอฮอลล์ 1 ซอง
 • คู่มือของชุดทดสอบ 1 แผ่น

การเก็บรักษา / อายุการใช้งาน

 • เก็บในตู้เย็น / 6 เดือน
 • เก็บที่อุณหภูมิห้อง / 3 เดือน
 • ดูวันหมดอายุที่กล่องบรรจุ

ตัวอย่างเป้าหมายของการทดสอบ

 • อุปกรณ์หรือภาชนะสัมผัสอาหาร เช่น ช้อน-ส้อม จาน ชาม ตะเกียบ ถ้วยขนม เขียง ผ้าเช็ดต่างๆ แก้วน้ำ แก้วกาแฟ เป็นต้น
 • มือของผู้สัมผัสอาหาร
 • อาหารพร้อมบริโภค เช่น รถเข็น แผงลอย ร้านอาหาร เป็นต้น

ขั้นตอนการทดสอบ

1. ผู้ตรวจสอบเช็ดมือทั้งสองข้างด้วยสำลีชุบแอลกอฮอลล์

2. ฉีกซองบรรจุไม้พันสำลี ในด้านที่ไม่มีสำลี นำด้านที่มีสำลีจุ่มลงในน้ำยาทดสอบให้หมาดๆ

3. ใช้ไม้พันสำลีที่จุ่มน้ำยาทดสอบแล้วเช็ดภาชนะสัมผัสอาหาร มือ หรืออาหาร
ภาชนะ : 5 ชิ้น / ตัวอย่าง   มือ : 1 ข้าง / ตัวอย่าง

วิธีการเช็ดตัวอย่าง

มือผู้บริการอาหาร : หงายฝ่ามือขึ้น เช็ดรอบนิ้วจากปลายนิ้วถึงข้อที่ 2 ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือเช็ดถึงข้อที่ 1

แก้วน้ำและถ้วยกาแฟ : เช็ดจากขอบบนลงมาครึ่งนิ้ว ทั้งภายนอกและภายในของภาชนะ

จาน ชาม ถ้วยขนม เขียง ผ้าเช็ดต่างๆ : เช็ดให้ได้พื้นที่ตรงกลางของภาชนะประมาณ 2 * 2 ตารางนิ้ว

ช้อน – ส้อม : เช็ดที่ตัวช้อนและส้อมทั้งสองด้าน

ตะเกียบ : เช็ดโดยรอบจากปลายขึ้นมา 1 นิ้ว

อาหาร : ป้ายอาหารบางส่วน

4. ใส่ด้านที่มีสำลีลงในน้ำยาทดสอบขวดเดิมแล้วหักไม้ไม่ให้สูงเกินปากขวด

5. ปิดฝาให้แน่น แล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 3 วัน

การประเมินผล

สังเกตลักษณะของน้ำยาในขวดทดสอบ

 • ระดับ  C ไม่มีตะกอนดำ
 • ระดับ +1 มีตะกอนสีดำที่ปลายสำลี
 • ระดับ +2 มีตะกอนสีดำกระจายทั่วขวด แต่ยังมองทะลุขวดได้
 • ระดับ +3 มีตะกอนสีดำเข้ม มองไม่เห็นสำลี

เกณฑ์การตัดสินความสะอาด

ตัวอย่างC+1+2+3
ภาชนะ และมือผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน
อาหารผ่านผ่านผ่านไม่ผ่าน

หมายเหตุ : ถ้าเกิดตะกอนดำในระดับ +3 ในวันที่ 1 หรือ 2 ให้ตัดสินผลได้เลย ไม่ต้องรอจนครบระยะเวลาที่กำหนด

ขวดใส่น้ำยาทดสอบจะมีเชื้อโรคอยู่ ดังนั้นเมื่ออ่านผลเสร็จแล้วให้เปิดฝาขวด แล้วนำขวดและฝาไปต้มในหม้อน้ำเดือด เป็นระยะเวลา 15 นาที ก่อนที่จะเททิ้ง อีกวิธีหนึ่งคือให้เทน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% ลงในขวดปริมาณเท่ากับน้ำยาในขวด เขย่าแล้วจึงทิ้งขวด

แนวทางการปฏิบัติเมื่อตรวจพบว่าภาชนะใส่อาหาร มือหรืออาหารไม่สะอาด 

 • เพิ่มความระมัดระวังในการทำความสะอาดภาชนะให้ดียิ่งขึ้น
 • ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับอาหารหรือปรุงอาหาร 
 • แนะนำผู้ที่ขายอาหาร หรือเจ้าของร้านให้ระมัดระวังในเรื่องความสะอาดให้มากขึ้น ทั้งภาชนะใส่อาหาร มือผู้ที่หยิบจับอาหาร หรืออาหารที่ปรุงขาย

ข้อควรระวัง : อย่าวางชุดทดสอบไว้ใกล้มือเด็ก

ชุดทดสอบที่เกี่ยวข้อง

รวมชุดทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ อาหาร ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือ

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็ง

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง(อ11)

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร

ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SI-Medium,Si-2)

ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม

ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium)

ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ(V-medium)

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://healthserv.net/โคลิฟอร์มแบคทีเรีย-996

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/e-book/foodsafetymanualfulltext.pdf

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us