วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบคลอไรด์ในน้ำ (500-10000, 5000-100000 ppm.)

HI 38015

Chloride – Range (500-10000 mg/L) (5000-100000 mg/L)
          Chloride is one of the most common ions present in water. In drinking water, its level must be kept low because it can adversely alter the taste. In other applications, chloride levels must be monitored to prevent scaling and corrosion. In high concentrations, chloride can even corrode stainless steel and is detrimental to vegetation. HANNA® presents a new test kit for chloride analysis. HI 3898 allows the user to determine high concentrations of chloride in wastewater, which can interfere with official COD analysis methods. This test, according to the ISO 15705:2002 method, indicates chloride interference in seconds. The chloride concentration is considered too high if greater than 1000 ppm (for COD test according to ISO directives) or higher than 2000 ppm (for COD test according to the USEPA, APHA, AWWA and WEF methods). If a high concentration of chloride is found, the sample must be diluted.

Specifications

Method Titration
Range 500-10000 mg/L
5000-100000 mg/L
Smallest Increment 100 mg/L
1000 mg/L
Chemical Method Silver nitrate
Number of Tests 100
Weight 664 g

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us