วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบกัญชาในปัสสาวะ (แบบหยด)

20100527000440.jpg

ชุดทดสอบกัญชาในปัสสาวะ (แบบหยด)
ชุดตรวจกรองชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหากัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะแบบขั้นตอนเดียว

วัตถุประสงค์การใช้ชุดทดสอบ
เจเอสพี ทีเอชซี เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหากัญชาในปัสสาวะ โดยสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 50 นก./มล. ขึ้นไป

หลักการของชุดทดสอบ
เจเอสพี ทีเอชซี เป็นชุดตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี แบบขั้นตอนเดียว ซึ่งในแถบทดสอบจะมี THCA  ที่จับกับโปรตีนเคลือบอยู่ (drug-protein conjugate ) THCA นี้จะแย่งกับ THC และเมตาบอไลท์ที่มีอยู่ในปัสสาวะในการจับกับแอนติบอดีที่มีอยู่จำกัด ดังนั้นในแถบทดสอบประกอบด้วย แผ่นทดสอบที่เคลือบด้วย drug-protein conjugate บริเวณแถบตรวจ  และมีแอนติบอดีต่อ THCA ที่ติดฉลากด้วยอนุภาคโกลด์ (antibody-dye conjugate) อยู่ระหว่างส่วนดูดซับกับแผ่นทดสอบ ซึ่งแอนติบอดีเหล่านี้จะช่วยในการตรวจหากัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะได้อย่างจำเพาะเจาะจงด้วยความไวที่สูง

การเก็บรักษาชุดทดสอบ
เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 4-30 c ห้ามแช่แข็ง ชุดทดสอบสามารถมีอายุ 24 เดือนและใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

อุปกรณ์ภายในกล่องชุดทดสอบ

1) ตลับทดสอบสำหรับ 50 ชุดทดสอบ (โดยแยกบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดผนึก พร้อมด้วยหลอดหยดและสารดูดความชื้น)
2)  คู่มือการใช้

วิธีการทำการทดสอบ
ตลับทดสอบและปัสสาวะต้องวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง (15-30 c ) ก่อนทำการทดสอบและซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาด
1) นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
2) หยดปัสสาวะโดยใช้หลอดหยดที่เตรียมให้ 4 หยด ที่หลุมตัวอย่าง (S) โดยรอหยดแรกซึมก่อน จึงหยดหยดต่อไป
3) อ่านผลที่เวลา 5 นาที

การแปลผล

ผลลบ
มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น  2 แถบ ทั้งแถบควบคุม (C) และแถบตรวจ (T) โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของแถบสี แสดงว่าไม่มีกัญชาและเมตาบอไลท์อยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

ผลบวก
มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น บริเวณแถบควบคุม (C)  เพียง 1 แถบ ไม่ปรากฏแถบสีบริเวณแถบตรวจ (T) แสดงว่ามีปริมาณกัญชาและเมตาบอไลท์ในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

แปลผลไม่ได้ 
ปรากฏเฉพาะแถบตรวจ (T)  หรือไม่ปรากฏแถบสีใดๆ อาจเป็นเพราะทำการทดสอบผิดวิธี หรือตลับทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้ตลับทดสอบอันใหม่

ข้อจำกัดของการทดสอบ
1)   ชุดทดสอบนี้ออกแบบให้ใช้กับปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น
2)   แม้บางครั้งการทดสอบนี้ใช้เวลาเพียง 1 นาที ก็สามารถให้ผลลบได้ แต่เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องควรอ่านผลที่เวลา 5 นาที
3)   บางครั้งการทดสอบนี้อาจให้ผลบวกได้ ทั้งๆ ที่ตัวอย่างตรวจมีปริมาณกัญชาและเมตาบอไลท์น้อยกว่า 50 นก./มล.
4)   แม้ว่าชุดทดสอบนี้จะมีความเที่ยงตรง แต่บางครั้งอาจถูกรบกวนจากสารต่าง ๆ ในปัสสาวะได้ ทำให้ผลที่ได้ผิดไป
5)   การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นที่ให้ผลเชิงคุณภาพ มิใช่เชิงปริมาณ

ข้อควรระวัง
ชุดทดสอบเสื่อมสภาพได้ง่ายหากเก็บในสภาวะที่มีความร้อนและความชื้นสูง ดังนั้นควรฉีกซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการวางถูกแสงแดดโดยตรงไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us