วันพุธ, พฤษภาคม 31, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี HCV (แบบตลับ)

หลักการชุดทดสอบ
        ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี HCV (แบบตลับ) เฟโรซา เอชซีวี การ์ด เป็นชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี่ (Immunochromatography) ให้ผลการทดสอบรวดเร็ว เชิงคุณภาพ ในตัวอย่างซีรัม,พลาสมาหรือเลือดครบส่วนของมนุษย์

คุณลักษณะชุดทดสอบ
        – ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี HCV (แบบตลับ) เฟโรซา เอชซีวี การ์ด บนแถบทดสอบเคลือบด้วยรีคอมบิแนนท์แอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีซึ่งประกอบด้วย HCV Core nucleocapsid  และ HCV  NS3 (c33c)  ไว้บริเวณแถบตรวจ
        – มีแถบควบคุมในชุดทดสอบ
        – สามารถตรวจหาแอนติบอดีได้จากทั้งในตัวอย่างซีรัม (serum), พลาสมา (plasma) และเลือดครบส่วน (whole blood)  โดยใช้ตัวอย่างตรวจเพียง 10 ไมโครลิตร
       – ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี HCV (แบบตลับ) เฟโรซา เอชซีวี การ์ด ไม่มีผลบวกลวงในการตรวจสอบกับตัวอย่างบวกจากผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดอื่นๆ
        – วิธีการทดสอบทำได้ง่าย สะดวก ไม่ต้องเตรียมตัวอย่างก่อนทำการทดสอบ ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ  สามารถอ่านผลได้ภายในเวลา 5 – 20 นาที ผลการตรวจเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า        
        – โรงงานผลิตชุดตรวจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Thai GMP,  ISO9001:2008 และ  ISO 13485:2003/AC2007

ขนาดบรรจุ 
         ชุดทดสอบมีลักษณะเป็นแถบกระดาษทดสอบบรรจุในตลับพลาสติก แต่ละตลับบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์ปิดผนึกพร้อมสารดูดความชื้น 1 ชิ้น ขนาดบรรจุ 25 เทสต์/กล่อง ในแต่ละกล่องประกอบด้วยซองบรรจุตลับทดสอบจำนวน 25 ซอง น้ำยาไดลูเอนท์จำนวน 1 ขวด และคู่มือวิธีการใช้จำนวน  1ฉบับ

ความไวของชุดทดสอบ
         ชุดตรวจมีความไวและความจำเพาะเท่ากับ 99.0% และ 99.4% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานอิไลซา

อายุและการเก็บรักษา
        – ชุดตรวจสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส         
        – มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  24  เดือน นับจากวันที่ผลิต

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us