วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ab (แบบตลับ)

หลักการชุดทดสอบ
         ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ab (แบบตลับ) เฟโรซา เอสบีเอช แอนติบอดี การ์ด เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดเร็วใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อแอนติเจนส่วนผิวของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (anti-HBs)  โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟิคแอสเสย์  ให้ผลการทดสอบเชิงคุณภาพ สามารถอ่านผลด้วยตาเปล่าและทราบผลเร็ว

คุณลักษณะชุดทดสอบ
        – ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ab (แบบตลับ) เฟโรซา เอสบีเอช แอนติบอดี การ์ด ใช้หลักการแอนติเจน-แอนติบอดี-แอนติเจน โกลด์คอมเพลกซ์  โดยเคลือบแอนติเจนส่วนผิวของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีไว้บนแถบทดสอบทั้งที่แถบตรวจและแถบคอนจูเกต       
       – มีแถบควบคุมในชุดทดสอบ
        – สามารถตรวจหาแอนติบอดีต่อแอนติเจนส่วนผิวของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี  ได้ตั้งแต่ที่ระดับความเข้มข้น 30 mIU ต่อมิลลิตรขึ้นไป
        – สามารถตรวจได้จากทั้งตัวอย่างซีรัมและพลาสมา โดยใช้ปริมาตรตัวอย่างเพียง 100 ไมโครลิตร        – วิธีการทดสอบทำได้ง่าย สะดวก ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ การทดสอบเป็นแบบขั้นตอนเดียว ไม่ต้องใช้น้ำยาไดลูเอนท์ สามารถอ่านผลได้ภายในเวลา 20 นาที ผลการตรวจเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า
        – โรงงานผลิตชุดตรวจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Thai GMP,  ISO9001:2008 และ  ISO 13485:2003/AC2007

ขนาดบรรจุ 
         ขนาดบรรจุ 40 ชุด/กล่อง ชุดตรวจมีลักษณะเป็นแถบกระดาษทดสอบ บรรจุในตลับพลาสติก แต่ละตลับบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์พร้อมหลอดหยด 1 ชิ้นและสารดูดความชื้น 1 ชิ้น บรรจุ 40 ซองต่อกล่องพร้อมคู่มือการทดสอบ 1 เล่ม

ความไวของชุดทดสอบ
         ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ab (แบบตลับ) เฟโรซา เอสบีเอช แอนติบอดี การ์ด มีความไวและความจำเพาะเมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานอิไลซาเท่ากับ 91.67 % (99/108)  และ 98.89 % (89/90) ตามลำดับ

อายุและการเก็บรักษา
        – ชุดตรวจสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส         
        – มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  18  เดือน นับจากวันที่ผลิต

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us