วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (แบบตลับ)

หลักการชุดทดสอบ
       ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (แบบตลับ) ไบโอไลน์ เอสบีเอช แอนติเจน การ์ด เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดเร็วใช้ตรวจหาแอนติเจนส่วนผิวของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Hepatits B surface antigen, HBsAg)  โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟิคแอสเสย์  ให้ผลการทดสอบเชิงคุณภาพ สามารถอ่านผลด้วยตาเปล่าและทราบผลเร็ว

คุณลักษณะชุดทดสอบ
       – ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (แบบตลับ) ไบโอไลน์ เอสบีเอช แอนติเจน การ์ด ใช้หลักการแอนติบอดี-แอนติเจน-แอนติบอดี โกลด์คอมเพลกซ์  โดยใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนส่วนผิวของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีทั้งที่แถบตรวจและแถบคอนจูเกต       
        – มีแถบควบคุมในชุดทดสอบ
        – สามารถตรวจหา HBsAg  ได้ตั้งแต่ที่ระดับความเข้มข้น 5 นาโนกรัม/มิลลิลิตร และตรวจได้ในซับไทป์ดีเทอร์มิแนนท์  adw, adr, ayw  และ ayr
        – สามารถตรวจได้จากทั้งตัวอย่างซีรัมและพลาสมา        – วิธีการทดสอบทำได้ง่าย สะดวก ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ การทดสอบเป็นแบบขั้นตอนเดียวไม่ต้องใช้น้ำยาไดลูเอนท์ สามารถอ่านผลได้ภายในเวลา 5-10 นาที ผลการตรวจเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า
        – โรงงานผลิตชุดตรวจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Thai GMP,  ISO9001:2008 และ  ISO 13485:2003/AC2007

ขนาดบรรจุ 
       ขนาดบรรจุ 40 ชุด/กล่อง ชุดตรวจมีลักษณะเป็นแถบกระดาษทดสอบ บรรจุในตลับพลาสติก แต่ละตลับบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์พร้อมหลอดหยด 1 ชิ้นและสารดูดความชื้น 1 ชิ้น บรรจุ 40 ซองต่อกล่องพร้อมคู่มือการทดสอบ 1 เล่ม

ความไวของชุดทดสอบ
        ชุดตรวจมีความไวและความจำเพาะเมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานอิไลซาเท่ากับ 97.05 % (99/102)  และ 94.07 % (95/101) ตามลำดับ

อายุและการเก็บรักษา
        – ชุดตรวจสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส         
        – มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  24  เดือน นับจากวันที่ผลิต

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us