ชุดตรวจโรค Melioidosis-IHA

0
277
ชุดตรวจโรค Melioidosis-IHA

ประโยชน์ของชุดทดสอบ
          ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสในห้องปฏิบัติการ โดยใช้หลักการ Indirect Haemagglutination Assay (HIA) สามารถทราบผลได้ภายใน 3 ชั่วโมง

จำนวนการทดสอบต่อหนึ่งชุด
          100 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ
          82.6 % เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเพาะเชื้อ

ฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here