วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจโควิด 19 แบบ Swab (Covid 19 Antigen Rapid Test)

คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดนํ้ายาตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) แบบรวดเร็ว Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

 1. ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แบบรวดเร็ว จากแอนติเจนโปรตีนของไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิค Immunochromatography เพื่อการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็ว
 2. ใช้ตรวจหาแอนติเจน ชนิด นิวคลีโอแคปซิด โปรตีน (Nucleocapsid Protein (NP)) ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19)
 3. ตรวจหาเชื้อไวรัส SARs-CoV-2 จากตัวอย่างที่เก็บได้จากทางจมูก (Nasopharyngeal Swab) และ ทางปาก (Oropharyngeal Swab)
 4. ภายในตลับทดสอบ มีตัวควบคุมคุณภาพ เพื่อความถูกต้องและแม่นยําในการตรวจวัด
 5. สามารถทดสอบหาเชื้อไวรัส SARs-CoV-2และอ่านผลได้รวดเร็วภายใน 15 นาที
 6. ชุดน้ำยามีค่าความแม่นยําและความถูกต้องสูง (Accuracy) 98.12 %,
 7. ชุดน้ำยามีค่าความไว (Sensitivity) 96.66%, ความจําเพาะ (Specificity) 100 %,
  ค่าทํานายผลบวก (Positive Predictive Value: PPV) 100%, ค่าทํานายผลลบ (Negative Predictive Value : NPV) 98.04 %
 8. ชุดตรวจสามารถตรวจเชื้อไวรัสปริมาณต่ำสุด (Limit of Detection : LOD) 0.5 ng/mL
 9. ชุดตรวจนี้สามารถตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ได้แม้ในปริมาณที่ต่ำมากๆ โดยเมื่อเทียบผลการทดสอบของ ชุดน้ำยาเทียบกับเทคนิค PCR ที่ค่า Cycle Threshold (CT) = 32
 10. จากการทดสอบไม่พบปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม (No Cross-Reaction) กับแอนติเจนของเชื้อไวรัสก่อโรคสายพันธุ์อื่น ๆ
 11. ขนาดบรรจุ 25 tests/kit
 12. สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส
 13. มีอายุการใช้งาน 12-18 เดือน นับจากวันที่ผลิต
 14. ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข เลข ใบอนุญาต T6400044
 15. ชุดน้ำยาได้รับมาตรฐานสากล CE-IVD

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

เอกสาร Lyher_Spec-Covid-19-Ag
เอกสาร Lyher-CoV-Rapid-Antigen-Test-โบร์ชัวร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us