วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบเอ็นพีเคในดิน (NPK)

20080620161503.jpg
ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบดินและปุ๋ย
20080620162053.jpg
ชุดตรวจสอบค่า NPK ในดิน

ชุดตรวจสอบค่า NPK ในดินวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น ใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยเคมี บำรุงดินหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังบอกสภาวะว่ามีปุ๋ยเคมีหรือธาตุอาหารพืชตัวใดบ้างที่ตกค้างอยู่ในดิน ซึ่งเป็นผล จากการปฏิบัติจากฤดูกาลที่ผ่านมา

ประโยชน์ชุดทดสอบ       
1. ใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน
2. บอกสภาวะความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพจริง
3. ใช้วิเคราะห์ดินเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้คำแนะนำปุ๋ยที่ใช้กับพืชทั่วๆ ไป
4. สามารถพกพาไปในสภาพไร่นา ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

คุณลักษณะชุดทดสอบ
ชุดตรวจสอบ N P K และ pH สามารถวิเคราะห์ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของดินในรูปของ แอมโมเนียม ไนเตรต ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ และค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) 

อายุ และการเก็บรักษาชุดทดสอบ
ชุดตรวจสอบ N P K และ pH เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 1 ปี

จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ
ชุดตรวจสอบ N P K และ pH สามารถตรวจสอบได้ 50 ตัวอย่าง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us