วันอังคาร, พฤษภาคม 30, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium)

20100902003407.jpg
การเปลี่ยนสีของชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส (SA-medium)

หลักการของชุดทดสอบ
          ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium) ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีน้ำเงินใส เป็นสีเขียวและสีเหลือง มีลักษณะเป็นเส้นสายเมื่อเขย่าเบาๆจำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ
          – ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium) ขนาด 20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ
        – ขนาด Refill 50 ขวด (เฉพาะน้ำยาตรวจเชื้อ)

อายุและการเก็บรักษาชุดทดสอบ
          – เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 6 เดือน
          – เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 3 เดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us