วันอังคาร, มกราคม 31, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้าง TM KIT (ออร์แกโนฟอสเฟต,คาร์บาเมท,ไพเรทรอยด์,ออร์แกโนคลอรีน)

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ TM KIT พร้อมอุปกรณ์
กล่องน้ำอุ่นเทคโนโลยี
ชุดอุปกรณ์รังสียูวี (UV 254 nm)
แผ่น TLC ออร์แกโนฟอสเฟต,คาร์บาเมท
พบยากลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต,คาร์บาเมท
แผ่น TLC ออร์แกโนคลอรีน,ไพเรทรอยด์
พบยากลุ่มออร์แกโนคลอรีน,ไพเรทรอยด์

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ TM KIT(ออร์แกโนฟอสเฟต, คาร์บาเมท, ไพเรทรอยด์ และออร์แกโนคลอรีน)        ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ TM KIT เป็นชุดทดสอบที่สามารถตรวจยืนยันชนิดสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต,กลุ่มคาร์บาเมต,กลุ่มไพเรทรอยด์และกลุ่มออร์แกโนคลอรีน ในผักผลไม้และธัญพืชความสำคัญ        สารเคมีกำจัดแมลง 4กลุ่มได้แก่1.กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (Organophosphate) 2.กลุ่มคาร์บาเมท(Carbamate) 3.กลุ่มไพเรทรอยด์ (Pyrethroid) และ 4.กลุ่มออร์แกโนคลอรีน (Organochlorine) โดยสารเคมีกำจัดแมลง 3 กลุ่มแรกนิยมใช้ในทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ทั่วไป สำหรับกลุ่มที่ 4คือ กลุ่มสารออร์แกโนคลอรีนในหลายประเทศได้ประกาศห้ามใช้ แต่สารตกค้างนี้คงทนมาก สลายตัวได้ยากในสิ่งแวดล้อมและสามารถสะสมในร่างกายมนุษย์ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และมีรายงานผลการพบสารเคมีนี้ ตกค้างเกินมาตรฐานกำหนดในแหล่งน้ำหลายสายของประเทศไทย

หลักการ
1. กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทใช้หลักการแยกสารด้วยวิธีแผ่นบางทีแอลซี (TLC) และตรวจสอบด้วยการทำปฏิกิริยากับสารเคมีเพื่อให้เกิดสี  ถ้ามีสารเคมีกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท จะเกิดแถบวงกลม (Spot) สีขาวบนพื้นสีม่วงบนแผ่นทีแอลซี
2. กลุ่มออร์แกโนคลอรีนและไพเรทรอยด์ ใช้หลักการแยกสารด้วยแผ่นบางทีแอลซี (TLC) และตรวจสอบด้วยการทำปฏิกิริยากับสารเคมีและอังแสงยูวีที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร เพื่อให้เกิดสี ถ้ามีสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนและไพเรทรอยด์ จะเกิดแถบวงกลม (Spot) เป็นสีเทา น้ำตาลเข้ม ถึงดำ บนพื้นสี

ประโยชน์
ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ TM KIT ใช้ตรวจสอบยืนยันชนิดของสารเคมีกำจัดแมลงครบทั้ง 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต,กลุ่มคาร์บาเมต, กลุ่มไพเรทรอยด์ และกลุ่มออร์แกโนคลอรีน ในผักผลไม้และธัญพืชใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว

ค่าความเข้มข้นที่ตรวจสอบได้

กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท

1. Methomyl1.63 ppm.
2. Carbofuran 0.52 ppm.
3. Profenofos0.07 ppm.
4. Dicrotophos1.32 ppm. 
5. Monocrotophos1.29 ppm.
6. Chlorfenvinphos0.048 ppm.
7. Chlorpyrifos4.178 ppm.
8. Dichlorvos 0.058 ppm.

กลุ่มออร์แกโนคลอรีนและไพเรทรอยด์         

1. Cypermethrin0.3 ppm.
2. Permethrin0.3 ppm.
3. Delltamethrin0.2 ppm.
4. Endrin0.08 ppm.
5. Endosulfan0.04 ppm.
6. DDT0.04 ppm.

จำนวนตัวอย่าง : 30 ตัวอย่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us