วันพุธ, เมษายน 17, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้าง M KIT2 (ออร์แกโนฟอสเฟต,คาร์บาเมท,ไพเรทรอยด์,ออร์แกโนคลอรีน)

20091212222443.jpg
ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT2 พร้อมอุปกรณ์
20091212222553.jpg
กล่องน้ำอุ่นเทคโนโลยี
20091212222813.jpg
ชุดแถบเทียบสีอิเล็กทรอนิกส์
20091212233702.jpg
การเทียบสีอ่านค่าสารพิษตกค้าง

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT2(ออร์แกโนฟอสเฟต, คาร์บาเมต, ไพเรทรอยด์ และออร์แกโนคลอรีน)
        ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT2 เป็นชุดทดสอบที่สามารถตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต,กลุ่มคาร์บาเมต,กลุ่มไพเรทรอยด์และกลุ่มออแกโนคลอรีน ในผักผลไม้และธัญพืชความสำคัญ        สารเคมีกำจัดแมลง 4กลุ่มได้แก่1.กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (Organophosphate) 2.กลุ่มคาร์บาเมท(Carbamate) 3.กลุ่มไพเรทรอยด์ (Pyrethroid) และ 4.กลุ่มออร์แกโนคลอรีน (Organochlorine) โดยสารเคมีกำจัดแมลง 3 กลุ่มแรกนิยมใช้ในทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ทั่วไป สำหรับกลุ่มที่ 4คือ กลุ่มสารออร์แกโนคลอรีนในหลายประเทศได้ประกาศห้ามใช้ แต่สารตกค้างนี้คงทนมาก สลายตัวได้ยากในสิ่งแวดล้อมและสามารถสะสมในร่างกายมนุษย์ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และมีรายงานผลการพบสารเคมีนี้ ตกค้างเกินมาตรฐานกำหนดในแหล่งน้ำหลายสายของประเทศไทย

หลักการ
         ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT2 ใช้หลักการตรวจสอบด้วยการทำปฎิกิริยากับสารเคมีเพื่อให้เกิดสี เปรียบเทียบสีน้ำยาในหลอดทดลองกับกระดาษแถบสีหรือชุดแถบสีอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับสารเคมีกําจัดแมลงกลุ่มไพเรทรอยด์ และออร์กาโนคลอรีนเกิดสีนํ้าตาลเข้ม ถ้าเป็นสารเคมีกําจัดแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท จะเกิดเป็นสีนํ้าตาลอ่อน ถ้ามีปริมาณมากเป็นสีเหลืองฟาง การพบสีนํ้าตาลแดงในหลอดทดลอง แสดงว่าไม่พบสารเคมีกําจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต และคาร์บาเมท แต่อาจพบสารเคมีกําจัดแมลงกลุ่มไพเรทรอยด์ และออร์แกโนคลอรีนต้องตรวจตัวอย่างที่สงสัยซํ้า โดยวิธี TLCประโยชน์              

         ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT2 ใช้ตรวจสอบสารเคมีกำจัดแมลงครบทั้ง 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต,กลุ่มคาร์บาเมต, กลุ่มไพเรทรอยด์ และกลุ่มออร์แกโนคลอรีน ในผักผลไม้และธัญพืชใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาทดสอบเพียงประมาณ 30 นาที 

จำนวนตัวอย่าง     
            30 ตัวอย่าง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us