วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT1 (กลุ่มคาร์บาเมท,กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต)

20091212165047.jpg
ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT1พร้อมอุปกรณ์
20091212165242.jpg
กล่องน้ำอุ่นเทคโนโลยี
20091212165512.jpg
ชุดแถบเทียบสีอิเล็กทรอนิกส์

การเทียบสีอ่านค่าสารพิษตกค้าง

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT1 (กลุ่มคาร์บาเมท,กลุ่มออแกโนฟอสเฟต)
            ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT1 เป็นชุดทดสอบที่สามารถตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมต ในผักผลไม้และธัญพืชความสำคัญ

สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphates) และคาร์บาเมต (Cabamates) นิยมใช้ในกลุ่มเกษตรกรของประเทศไทย มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส (cholinesterase) จะทำให้เอนไซม์ ไม่สามารถทำงานได้ ในกรณีรุนแรงจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ เนื่องจากระบบการหายใจล้มเหลว ถ้าได้รับสารพิษนาน อาจมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว ทำให้เกิดอาการพิษต่อทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด อาจเป็นหมันและแก่ก่อนวัยอันควร นอกจากนี้มีพิษต่อระบบประสาท ทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด ทั้งมีผลต่อสารพันธุกรรมในเนื้อเยื่อของร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

หลักการ
           ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT1 ใช้หลักการตรวจสอบด้วยการทำปฎิกิริยากับสารเคมีเพื่อให้เกิดสี เปรียบเทียบสีน้ำยาในหลอดทดลองกับกระดาษแถบสีหรือชุดแถบสีอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งเทียบได้กับค่าการยับยั้งเอนไซม์โคลินเอสเตอร์เรสในร่างกายระหว่างร้อยละ 0-50-100 โดยค่าร้อยละ 50 ที่พบยังเป็นระดับที่มีความปลอดภัยต่อพิษจากสารเคมีกำจัดแมลง แสดงว่าปริมาณที่ตรวจพบไม่เกินค่าที่กำหนดน้ำยาในหลอดทดลองจะเป็นสีม่วงเข้ม แต่เมื่อมีสารเคมีกำจัดแมลงในระดับไม่ปลอดภัย ที่เทียบได้กับค่าการยับยั้งเอนไซม์โคลินเอสเตอร์เรสในร่างกายมากกว่าร้อยละ 50 ถึง 100 (เกินร้อยละ 50) สีน้ำยาในหลอดทดลองจะเป็นสีม่วงอ่อนไปถึงสีเทา

ประโยชน์              
            ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT1 ใช้ตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมต ในผักผลไม้และธัญพืชใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาทดสอบเพียงประมาณ 30 นาที 

จำนวนตัวอย่าง     
            30 ตัวอย่าง    

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า 
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 0-2564-7895 แฟกซ์ 0-2564-7896 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653 Email:info@highents.comไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us