วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ GT

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ GTหลักการ
           การบริโภคผักผลไม้มักมีคำถามเสมอว่ามียาฆ่าแมลงหรือไม่ ปลอดภัยต่อการรับประทานหรือไม่ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต)ในอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบหายาฆ่าแมลงในอาหารได้ โดยชุดทดสอบนี้สามารถตรวจหา และ ทราบผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง

จำนวนตัวอย่าง
           30 ตัวอย่าง

ประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ
           Detection limit 0.05 mg/kg

ตัวอย่างเป้าหมาย
ผักสด, ผลไม้สด, ปลาเค็ม-ปลาแห้ง, ดิน, น้ำ

กลุ่มสารที่สามารถตรวจสอบได้
– กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (Organophosphate group)
          – กลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate group)
          – โคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์ (Cholinesterase inhibitors)

การเก็บรักษา

         เก็บรักษาที่อุณภูมิ 4 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษา 1 ปี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us