วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR3(กลุ่มคาร์บาเมท)

20080308154905.jpg
เมธามิโดฟอส
20090130123929.jpg
เมโธมิล

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR3
              ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR3 ใช้สำหรับทดสอบสารพิษตกค้าง (ยาฆ่าแมลง) ในพืช ผักผลไม้ โดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบไม่นาน สะดวก สามารถพกพาไปใช้ในภาคสนามได้ ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหลักการ             ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR3 ใช้หลักการ โครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (Thin Layer Chromato-graphy) ในการจำแนกชนิดของสาร โดยเฟสเคลื่อนที (mobile phrase) จะเป็นตัวพาสารที่ต้องการทดสอบขึ้นไปตามเฟสที่อยู่กับที่ (stationary phrase)  สารต่างชนิดกันที่มีขนาด น้ำหนักโมเลกุล และความสามารถในการละลายในตัวพาที่แตกต่างกันจะเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็ว และระยะทางที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถแยกสารต่างชนิดกันออกมาได้ แม้ว่าสารนั้นจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นก็ตาม

ประโยชน์
          ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR3 ใช้ทดสอบสารยาฆ่าแมลงในกลุ่มคาร์บาเมท (Carbamate) และ ออร์แกโนฟอสเฟต (Organophosphate) สามารถทดสอบได้ว่าเป็นตัวยาชนิดใด 2 ชนิด ได้แก่ เมโธมิล (Methomyl) และ เมธามิโดฟอส (Methamidophos)        

ค่าความเข้มข้นที่ตรวจสอบได้
              เมโธมิล (Methomyl)  ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.5 ppm.
              เมธามิโดฟอส (Methamidophos)  ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.1 ppm.

ขนาดตัวอย่าง
               24 ตัวอย่าง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us