วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR2(กลุ่มไพเรทรอยด์)

20080424141045.jpg
ไซเปอร์เมทริน
20080424141115.jpg
เพอร์เมทริน
20080424141152.jpg
เดลต้าเมทริน

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR2
              ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR2 ใช้สำหรับทดสอบสารพิษตกค้าง (ยาฆ่าแมลง) ในพืช ผักผลไม้ โดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบไม่นาน สะดวก สามารถพกพาไปใช้ในภาคสนามได้ ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ในตู้

เย็นหลักการ 
            ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR2 ใช้หลักการ โครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (Thin Layer Chromato-graphy) ในการจำแนกชนิดของสาร โดยเฟสเคลื่อนที (mobile phrase) จะเป็นตัวพาสารที่ต้องการทดสอบขึ้นไปตามเฟสที่อยู่กับที่ (stationary phrase)  สารต่างชนิดกันที่มีขนาด น้ำหนักโมเลกุล และความสามารถในการละลายในตัวพาที่แตกต่างกันจะเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็ว และระยะทางที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถแยกสารต่างชนิดกันออกมาได้ แม้ว่าสารนั้นจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นก็ตาม

ประโยชน์
ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR2 ใช้ทดสอบสารยาฆ่าแมลงในกลุ่มไพเรทรอยด์ (Pyretroid) โดยสามารถทดสอบได้ว่าเป็นตัวยาชนิดใด 4 ชนิดได้แก่ ไซฮาโลทริน (Cyhalothrin) ไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin) เพอร์เมทริน (Permethrin) และ เดลต้าเมทริน (Deltamethrin)        

ค่าความเข้มข้นที่ตรวจสอบได้
              ไซฮาโลทริน (Cyhalothrin)       ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.2 ppm.
              ไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin)  ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.2 ppm.
              เพอร์เมทริน (Permethrin)         ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.1 ppm.
              เดลต้าเมทริน (Deltamethrin)     ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.05 ppm.

ขนาดตัวอย่าง
               24 ตัวอย่าง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us