วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 2, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมรูปแบบใหม่

20080424144802.jpg
20080424151208.jpg
20080424151249.jpg

ชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม Hii-M TEST

หลักการ
                  Hii-M TEST เป็นชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมและเนื้อสัตว์ โดยใช้วิธี Biological Method ประกอบด้วยสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus stearothermophilus ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวชนิดพิเศษ ที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญของเชื้อ และใส่ตัวสีบ่งบอกสภาพความเป็นกรด-ด่าง ชุดทดสอบปกติจะมีสีม่วง (pH=6.8)
ถ้าน้ำนมหรือน้ำเนื้อไม่มียาปฏิชีวนะตกค้างอยู่ เชื้อแบคทีเรียในชุดทดสอบจะเจริญและใช้อาหารเลี้ยงเชื้อในชุดทดสอบ ทำให้สภาพความเป็นกรดเพิ่มขึ้น สีของชุดทดสอบจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง ให้ผลการอ่านยาปฏิชีวนะตกค้างเป็น ผลลบ
ถ้าน้ำนมหรือน้ำเนื้อมียาปฏิชีวนะตกค้างอยู่ ยาปฏิชีวนะจะไปยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียในชุดทดสอบ อาหารเลี้ยงเนื้อในชุดทดสอบไม่ถูกใช้ไป ทำให้สภาพความเป็นกรด – ด่าง ไม่เปลี่ยนแปลง สีของชุดทดสอบยังคงสีเดิม (สีม่วง) ให้ผลการอ่านยาปฏิชีวนะตกค้างเป็น ผลบวก

ข้อดีของชุดทดสอบ
1. มีราคาถูก ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
2. ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดของเหลว ทำให้สามารถอ่านผลบวกลบ ได้ชัดเจนกว่าอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดวุ้นที่ใช้กันทั่วไป
3. อาหารเลี้ยงเชื้อพิเศษที่ผลิตขึ้นมีความเหมาะสมต่อเชื้อและสปอร์ ทำให้เชื้อมีชีวิตอยู่ได้นาน ลดปัญหาการตายของเชื้อและการเกิดผลบวกเทียม
4. มีค่าความไวและความจำเพาะใกล้เคียงกับชุดทดสอบที่นำเข้าจากต่างประเทศ
5. ความสามารถในการวัดระดับการตกค้างต่ำสุดของยาปฏิชีวนะชนิดต่าง ๆ มีค่าใกล้เคียงกับค่า MRL (Maximum Residue Limit) ซึ่งกำหนดโดย Codex, EU และ USFDA

การเก็บรักษา
                 เก็บภายใต้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษา 1 ปี

จำนวนตัวอย่าง
               1 กล่องบรรจุ 100 ชุดทดสอบ (4 แพ็คๆละ 25 ชุดทดสอบ)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us