วันศุกร์, มิถุนายน 2, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบปริมาณแลคโทนส์ในฟ้าทะลายโจร

20080526185108.jpg
20080526185219.jpg
20080526185324.jpg

ความสำคัญ
                             ฟ้าทะลายโจรเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลัก และ สาธารณะสุขมูลฐาน ของประเทศ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศ สรรพคุณใช้แก้ไข้ แก้เจ็บคอ เป็นยาขม เจริญอาหาร สารที่สำคัญและมีผลในการรักษาคือ“โตตอลแลคโตนส์”   ซึ่งสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ “โตตอลแลคโตนส์” ในยาที่รับประทานได้แก่ วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต

               วัตถุดิบขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ สายพันธ์ ฤดูกาลและ ส่วนของพืชที่นำมาใช้เช่นใบหรือลำต้น   “โตตอลแลคโตนส์” เป็นตัวกำหนด คุณภาพ ราคา และประสิทธิผลในการรักษา 

ข้อดีของชุดทดสอบ
การตรวจวัดปริมาณเป็นการควบคุมคุณภาพที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งกระทรวงสาธารณะสุขกำหนด การตรวจวิเคราะห์จะต้องใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ  บุคคลากรที่เชี่ยวชาญหรือชำนาญงาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และใช้เวลาการตรวจนาน  การตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบจะสามารถทำให้ทราบถึงปริมาณ โตตอลแลคโทนส์ในผงฟ้าทะลายโจรที่อบแห้งและบดไว้แล้วได้อย่างรวดเร็วภายในครึ่งชั่วโมงและมีความแม่นยำสูง ในต้นทุนที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องในห้องปฏิบัติการ

ขนาดชุดทดสอบ 
              1กล่องตรวจได้ 3 ตัวอย่าง 

การเก็บรักษา
              เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 6 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us