วันอาทิตย์, พฤษภาคม 28, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจสอบตะกั่วในน้ำ

 การตรวจสอบตะกั่วในน้ำเป็นการ หาปริมาณตะกั่วที่ละลายในน้ำเพื่อบ่งชี้ถึงคุณภาพของน้ำว่ามีการปนเปื้อน ตะกั่วมากน้อยเพียงใด ซึ่งค่ามาตรฐานของตะกั่วที่ยอมให้ปนเปื้อนในน้ำบริโภค ได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร   การตรวจสอบตะกั่วใน น้ำสามารถตรวจได้หลายวิธี การตรวจโดยใช้ชุดทดสอบตะกั่วนี้ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องโดยบุคลากรในภาคสนามเป็นวิธีที่ง่ายมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 80%

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us